Wij kunnen ook karma creëren en dit vereffenen door de manier waarop we onze gedachten gebruiken. Wij maken goed karma wanneer we onze gedachten en onze kennis gebruiken om anderen te helpen, te verheffen en te onderwijzen.

Wij misbruiken de potentie van onze gedachten wanneer we bekritiseren of beheersen in plaats van ondersteunen, wanneer we bekrompen zijn of bevooroordeeld in plaats van tolerant, wanneer we met onze kennis anderen proberen te overtreffen in plaats van het te delen.

Onze gedachten kunnen het kanaal zijn voor het bewustzijn van ons Hogere Zelf, of voor de trots van het ego. In beide gevallen vormen onze gedachten een formidabele kracht.

‘We zijn wat we denken’, zei Gautama Boeddha, ‘en we zijn geworden wat we dachten.’

We kunnen karma op het denkniveau vereffenen als we het hoogste beeld, het ‘onbevlekte concept’ van onszelf en anderen voor ogen houden.

Het onbevlekte concept voor ogen houden, betekent dat we geen overhaaste conclusies trekken voordat we de feiten kennen.

In plaats van vaststaande denkbeelden over anderen te hebben, geven we hen de gelegenheid datgene te overstijgen wat zij tientallen jaren geleden, weken geleden of zelfs een uur geleden nog waren.

Onze gedachten zijn zo krachtig, dat als wij maar consequent de hoogste visie houden voor onszelf en anderen, we letterlijk datgene kunnen scheppen wat we zien met ons geestesoog.

Een verandering van hart (en geest) door de schrijver Peter Benchley is een interessant voorbeeld van hoe wij het karma kunnen vereffenen dat we in onze denkwereld maken.

Bijna 25 jaar geleden werd van Benchley’s boek Jaws dat meer dan veertig weken op de lijst van bestsellers van de New York Times stond een wereldberoemde film gemaakt. Dat afschrikwekkende beeld van de grote witte haai is in het bewustzijn van miljoenen mensen gegrift. Nu biedt Benchley een ander gezichtspunt aan.

In een artikel in het National Geographic Magazine schreef hij: ‘Gezien de kennis die in de laatste vijfentwintig jaar over de grote witte haaien is opgedaan, zou ik onmogelijk het boek Jaws nu hebben kunnen schrijven … in ieder geval niet met een zuiver geweten.’

Hij legt uit dat, terwijl we eens dachten dat de grote witte haaien meedogenloos achter mensen aanjoegen, wij nu weten dat ze alleen mensen doden en opeten als ze ze verwarren met hun normale prooi.

Wij dachten dat ze boten aanvielen maar nu weten we dat als ze naar een boot toekomen, ze die alleen maar willen onderzoeken. Het is waar dat deze haaien kunnen toeslaan en moorden als ze worden uitgedaagd, maar we weten nu dat ze ook fragiel en kwetsbaar zijn.

Benchley zegt dat ‘deze ontzagwekkende dieren niet alleen geen slechteriken zijn, maar dat zij slachtoffer zijn en worden bedreigd om misschien niet helemaal uitgeroeid te worden, doch catastrofaal in aantal af te nemen.’

Misschien vereffent Benchley wat karma met de grote witten haaien door ze nu in een ander daglicht te plaatsen. Wat kunnen we hiervan leren? Wij hebben allemaal invloed gehad op de manier waarop anderen denken. En als we hen negatief hebben beïnvloed, dan kunnen we dat karma vereffenen door het rechtzetten van verkeerde, misleidende of onvolledige informatie die we hebben verspreid, hetzij naar een enkel persoon toe of naar duizenden.