Introductie

Transformatie begint met een verandering van gezichtspunt, een verschuiving in wereldbeeld. Dat eist van ons om diep naar binnen te gaan en de zaken vanuit ons hart te bekijken.

Het vraagt ook van ons om naar een hoger gezichtspunt op te klimmen waar de details minder scherp worden, maar de omgeving en de samenhang duidelijker.

 

 

Die context heeft bijna altijd betrekking op karma en reïncarnatie.

Op een keer was ik met een groep mensen, waaronder een oudere heer, in San Francisco.

Toen wij allen uit de auto stapten, sloeg ik per ongeluk de deur dicht tegen zijn hand. Hoewel het geen ernstig letsel was, was het pijnlijk.

Je kunt je voorstellen hoezeer mij dat speet en hoe ik mij verontschuldigde. Ik kon niet geloven dat ik zoiets had kunnen doen.

Toen zei hij iets dat ik nooit zal vergeten: ‘Het geeft niet. Ik heb dit ooit een ander aangedaan en dus heeft u mij nu in staat gesteld mijn karma te vereffenen.’

Of deze man nu gelijk had of niet, ik dacht lang na over zijn opmerking en over zijn houding. Wat zag hij snel die hogere zienswijze.

 

 

Diezelfde les krijgen we in het oude Tibetaanse verhaal over een eerbiedwaardige boeddhistische monnik die per vergissing beschuldigd was van het stelen en doden van een koe, hoewel hij een vegetariër was.

De monnik werd geboeid en in een kuil in de grond gestopt, maar hij zei geen woord om zichzelf te verdedigen. Hoewel de koe een paar dagen later werd gevonden, raakte de man die verantwoordelijk was voor de vrijlating van de monnik, verwikkeld in dringende zaken en vergat de gevangene.

De monnik bleef nog maandenlang in de kuil zitten.

Uiteindelijk kreeg één van zijn volgelingen een audiëntie bij de koning en vertelde hem wat er was gebeurd.

De koning haastte zich om de monnik vrij te laten en smeekte de oude man om vergeving, en beloofde degenen te straffen die hiervoor verantwoordelijk waren geweest. Maar de monnik smeekte de koning om niemand te straffen.

‘Het was mijn beurt om te lijden’, gaf hij toe en legde uit dat hij in een voorgaand leven een kalf had gestolen. Terwijl hij op de vlucht was voor zijn achtervolgers, had hij het achtergelaten vlak bij een heilige man die in het woud zat te mediteren.

De heilige man kreeg de schuld voor de misdaad en werd zes dagen lang in een hol vastgezet. ‘Ik heb er vele levens op gewacht om mijn zonde te kunnen vereffenen en ik ben uw onderdanen dankbaar dat ze mij de gelegenheid hebben gegeven om bevrijd te worden van dit karma’, zei de oude man.

Zowel spiritueel als fysiek, kan energie noch worden gecreëerd noch vernietigd, zoals de Wet van het behoud van energie ons leert.

 

 

Drie levens geleden kan onze woede-uitbarsting een kettingreactie in werking hebben gezet, die anderen schade heeft berokkend. Wij zijn die razernij totaal vergeten, maar die energie circuleert nog steeds en is negatief geladen.

Nu hebben we een probleem in ons leven en we zeggen: ‘Hoe kan God dit toestaan? Als er een God bestaat in het universum, waar- om stond Hij dan toe dat ik dit vreselijke ongeluk kreeg? Waarom ben ik steeds omringd door mensen die mij verbaal beledigen? Waarom werd mijn kind dood geboren?’

Wij worden boos op God omdat wij ons niet realiseren dat wijzelf God zijn – dat wij de God zijn van ons eigen universum.

We hebben oorzaken in beweging gezet waarvan de gevolgen naar ons terugkeren, net zo zeker als de zon iedere dag opkomt.

 

Les

Karmische transformaties

Het openen van de kanalen

Onrecht verdragen is gemakkelijk, tenzij je het je steeds blijft herinneren.

—CONFUCIUS

Vergeving is altijd het begin van het spirituele pad, maar dat is niet altijd gemakkelijk, vooral als er ernstige misdaden zijn gepleegd jegens lichaam, geest of ziel.

Wat vergeving nog moeilijker maakt, is dat aan velen van ons verkeerd is geleerd dat vergeving de overtreding of de misdaad uitwist.

We denken, als we om vergeving vragen of elkaar vergeven, dat dit een eind aan de zaak maakt. Dat de overtreder verder geen verantwoordelijkheid draagt.

Dat is niet waar. Vergeving staat niet gelijk aan kwijtschelding. Wij blijven verplicht om de volle verantwoordelijkheid voor onze daden te dragen.

Als je wat van iemand steelt, kan hij je vergeven, maar je moet toch datgene wat je wegnam teruggeven of hem terugbetalen.

Vergeving van zonden betekent niet ontheffing ervan, onderwees Mark Prophet eens.

‘God kan het feit dat mensen een fout maken misschien wel door de vingers zien en hij zal misschien niet een onmiddellijke terugbetaling eisen, want als sommige mensen hun schulden in een keer zouden moeten afbetalen, zouden zij spiritueel bankroet zijn! Dus zegt God: ‘Wel, ik vergeef je je zonden.’ Maar dat betekent niet dat elke verkeerde daad en elke fout die we gemaakt hebben, uitgewist is. Wij zullen de weegschaal toch nog in evenwicht moeten brengen.’

Als God ons vergeeft, wordt ons negatieve karma (zonde) voor een tijdje verzegeld.

Het is alsof God een pak karma van onze rug afhaalt zodat het gemakkelijker voor ons wordt om het pad van zelfmeesterschap te bewandelen om dan voorbereid te zijn om voor het examen te slagen wanneer het de volgende keer weer komt.

Zo werkt het universum. Als we ongeduldig of kwaad worden, zullen we opnieuw worden getest op vergeving en geduld.

De test komt misschien in andere omstandigheden of als een herhaling van hetzelfde scenario met dezelfde acteurs. Wat het geval ook is, wij moeten tonen hoeveel liefde en vergeving wij in de situatie kunnen inbrengen om onszelf en anderen te genezen.

Het weten hoe precies de karmische wet werkt, maakt ons vrij om elke situatie aan God over te geven.

Wij kunnen vergeven zonder het te vergoelijken, omdat we weten dat het onze taak is om vergeving te schenken, en Gods taak om de gerechtigheid toe te passen die de ziel helpt haar lessen te leren.

Het wanneer, waar en hoe van die rechtvaardigheid is Gods zaak en niet die van ons, en dat is wat de Bijbel bedoelt met de uitspraak: ‘Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden’, zegt de Heer. 

In de praktijk kan ons gebrek aan vergeving onze energie verminderen.

Het werkt namelijk zo: als we het niet van ons kunnen afzetten, zal de boosheid of de wrok die we blijven koesteren, ons verbonden houden aan degene die wij niet vergeven.

Onze aandacht veroorzaakt een energiecircuit en, of we ons ervan bewust zijn of niet, een deel van de energie stroomt altijd langs die weg, gevangen in onze gedachten en emoties.

De energie die door dat circuit sijpelt of voortsnelt, hoe het ook zij, staat niet tot onze beschikking om gebruikt te worden voor onze creatieve of liefdevolle inspanningen.

De meester Saint Germain zegt: ‘Aandacht is de sleutel. Waar een mens zijn aandacht op richt, daar gaat zijn energie naartoe.’

Als we ‘vergeven en vergeten’, dan laten we de energie vrij die we in oude patronen hebben gestoken en brengen die weer in circulatie.

Dus stelt vergeving ons in staat om die energie weer in iets te investeren wat meer opbouwend is.

Denk eens aan alle energie die we kunnen hebben als we aan het einde van iedere dag elk gevoel van onrechtvaardigheid, boosheid en zelfs schuldgevoelens over onze eigen tekortkomingen kunnen loslaten.

Saint Germain leert ons ook dat ‘als er ook maar iets in het leven is dat je niet hebt vergeven voor iets wat jou is aangedaan, echt of ingebeeld, dan beperk je door diezelfde wrok of gebrek aan vergeving de hoeveelheid vergeving die jij zelf kunt ontvangen voor al het karma’.

Hetzelfde principe onderwees Jezus in het gebed Het Onze Vader: ‘Vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaren vergeven.’

Met andere woorden, vergeef ons onze eigen schulden en fouten op dezelfde manier zoals wij de schulden en fouten van anderen vergeven.

Want wij weten dat volgens de karmische wet wij alleen vergeven worden als wij anderen vergeven.

Oefening

Het schenken van vergeving

Vergeving schenken als kwesties zich voordoen, is een manier om te voorkomen dat er karma wordt opgebouwd. Het principe is: ‘Betaal naarmate je voortgaat.’ Als er iemand is die jij niet hebt vergeven of die jou niet heeft vergeven, praat dan met die persoon of schrijf hem een brief. Vraag om vergeving en zeg dat je hem of haar vergeeft. Als de betreffende persoon overleden is kun je je gevoelens in een geschreven brief uitdrukken, die verbranden en de engelen vragen om die brief bij die ziel te bezorgen.

Je kunt de kunst van het vergeven ook toepassen door je eigen ritueel van overgave samen te stellen, en dit aan het eind van elke dag te geven, voordat je gaat slapen.

Creëer je eigen ritueel van overgave

Creëer je eigen ritueel van overgave dat je kunt geven aan het einde van elke dag, voordat je gaat slapen.

Als je je bezwaard voelt door onopgeloste omstandigheden, kun je God vragen je te vergeven, of je te helpen anderen te vergeven en zo een figuur-achtstroom van liefde tussen jou en degenen die je hebt genoemd te herstellen.

Als onderdeel van dat ritueel kun je God vragen om je de praktische stappen te tonen die je de volgende dag moet nemen om tot een oplossing te komen.

Schrijf die ideeën op en probeer ze uit!

Een universeel gebed

Een universeel gebed dat een succesvol onderdeel is geworden van het ritueel van vergeving van velen, is de affirmatie voor vergeving.

I AM forgiveness acting here,
Casting out all doubt and fear,
Setting men forever free
With wings of cosmic victory.

I AM calling in full power
For forgiveness every hour;
To all life in every place
I flood forth forgiving grace.

IK BEN vergeving die hier werkt,
En alle angst en twijfel uitbant,
Die mensen vrij maakt voor altijd
Met vleugels van kosmische victorie.

IK BEN aan het roepen met volle kracht
Om vergeving ieder uur;
Al het leven overal,
Overspoel ik met vergevende gratie.

Help mensen de grote impact van karma op hun dagelijks leven te begrijpen!