Introductie

Het woord karma heeft algemene bekendheid gekregen. Soms zie je bumperstickers met teksten zoals: Mijn karma reed over jouw dogma of het is een ondankbare klus, maar ik heb erg veel karma uit te werken.

Maar niet iedereen begrijpt wat karma werkelijk betekent; waarom het belangrijk is en hoe je ermee omgaat.

Denk eens aan de talenten waarmee je geboren werd en de goede dingen die je in je leven zijn overkomen. En denk dan nu aan de zogenaamde beperkingen en uitdagingen die je op je levenspad bent tegengekomen. Beide hebben met je karma te maken.

Karma vertelt ons gewoon dat wat ons in het heden overkomt, het gevolg is van oorzaken die wij in het verleden zelf in beweging hebben gezet – of dat nu tien minuten of tien levens geleden is. Wij zijn allemaal opgegroeid en hebben karmische lessen geleerd.

We noemden die alleen niet zo. In plaats daarvan hoorden wij zeggen: boontje komt om zijn loontje. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Elke actie heeft zijn reactie. Uiteindelijk is de liefde die je ontvangt, gelijk aan de liefde die je hebt uitgestuurd.

In essentie vertelt karma ons dat wat wij doen, precies weer naar ons terugkeert – ooit, ergens.

Karma en reïncarnatie gaan hand in hand. Terwijl karma verantwoordelijkheid en terugbetaling betekent, is reïncarnatie gewoon een ander woord voor kans.

Reïncarnatie geeft ons nog een kans de karmische schuld die wij aan anderen hebben, af te betalen en om de zegeningen die wij hebben uitgedeeld, te oogsten. Karma en reïncarnatie helpen ons ook om een zinnig antwoord te krijgen op de vragen in het leven.

Waarom ik? Waarom ik niet? Waarom werd mijn nichtje met het Downsyndroom geboren en zijn haar broers en zusters gezond en sterk? Waarom lopen al mijn relaties uit op ruzie – hoe komt het dat ik niet met hem kan zijn, en ook niet zonder hem? Waarom heb ik het auto-ongeluk overleefd, terwijl al mijn vrienden in de auto omkwamen?

Het leven zit vol tegenstrijdigheden en vragen zoals deze. Net zoals een koan in het zenboeddhisme, is elke paradox bedoeld om ons dieper te laten graven, ons te verbinden met de innerlijke kennis van onze ziel en het karmische raadsel op te lossen.

LES

Karmische waarheden

Neem een voorbeeld aan de Natuur

Soms lijkt het erop dat het enige waar we op kunnen rekenen de cycli van de seizoenen zijn. Wat er ook gebeurt, we weten dat het ontstaan van nieuw leven in de lente de weg opent naar de volle schoonheid van de zomer.

De rijpe herfstoogst verwelkomt de winter, waarin de natuur zich opnieuw voorbereidt op een nieuw begin.

Menige wijze heeft de cycli van de natuur bestudeerd om de cycli van de ziel te begrijpen.

Karma en reïncarnatie vertellen ons dat de ziel die de patronen van de natuur volgt, op reis is langs een pad van geboorte, rijping, dood en daarna opnieuw de gelegenheid krijgt tot wedergeboorte.

Ze vertellen ons dat we deel uitmaken van een zich voortbewegende bewustzijnsstroom en dat onze ziel zich door vele levenservaringen ontwikkelt.

Karma en reïncarnatie leggen uit dat onze ziel, net als de legendarische feniks, inderdaad oprijst uit de as van ons vorige zelf om opnieuw geboren te worden, en dat voorafgaande levens de zaden van ons nieuwe leven bevatten.

Met andere woorden, alles wat we vandaag zijn, hebben we gedurende duizenden jaren opgebouwd.

De natuurlijke cycli van karma en reïncarnatie kunnen ons helpen begrijpen hoe we op het punt gekomen zijn waar we nu zijn, en wat we eraan kunnen doen.

Ze kunnen ons helpen te begrijpen waarom we werden geboren met bepaalde neigingen en talenten, crises en uitdagingen, opdrachten en ambities.

Ze kunnen ons helpen om te gaan met vragen die ons kwellen op momenten van verontwaardiging.

Waarom ben ik bij deze ouders geboren? Waarom heb ik deze kinderen gekregen? Waarom heb ik water- of hoogtevrees? Waarom ben ik hier?

In deze les zullen we het hebben over de onderliggende principes van karma en reïncarnatie, en ook over de praktische aspecten ervan: hoe het geloof in reïncarnatie gedurende vele eeuwen en culturen het Oosten en Westen verbindt.

Waarom karma de x-factor is in onze relaties, onze gezondheid, onze carrière – ieder aspect van ons leven.

Waarom karma niet het noodlot is.

Hoe karma werkt. Hoe wij de karmische draden kunnen traceren die wij van leven tot leven geweven hebben.

Ten slotte zullen wij enkele hulpmiddelen en technieken aanreiken die je kunnen helpen om karmische ontmoetingen te transformeren in grote kansen om je eigen toekomst te scheppen.

Of je nu wel of niet in reïncarnatie en karma gelooft, dit boek zal je nieuwe denkwijzen aanreiken over de meest diepgaande paradoxen – en beloften – van het leven.

De Universele Wet van Liefde

Karma pakt de draad op waar de gouden regel ophoudt. Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden – omdat jij op een zekere dag ook zo zal worden behandeld.

Het Sanskriet woord karma betekent ‘handeling’, ‘actie’, ‘woord’ of ‘daad’. De wet van karma zoals die als vanouds wordt onderwezen, leert dat onze gedachten, woorden en daden – positief en negatief – een keten van oorzaak en gevolg creëren, en dat wij zelf het gevolg zullen ondervinden van elke oorzaak die wij in beweging hebben gezet.

Karma is daarom onze grootste weldoener die het goede dat wij naar anderen hebben uitgezonden, weer naar ons terugzendt. Het is ook onze grootste leraar, die ons in staat stelt van onze fouten te leren. Omdat de karmische wet ons teruggeeft wat wij als gedachten, woord of daad hebben uitgezonden, denken sommigen dat dit een bestraffing is. Maar dat is niet zo.

De karmische wet is de wet van liefde. Er bestaat geen grotere liefde dan de gelegenheid te krijgen de gevolgen van onze actie – of van ons gebrek aan actie – te begrijpen, zodat onze ziel kan groeien.

Karma leert ons lief te hebben, meer lief te hebben, en nog eens lief te hebben, zoals geen enkel ander proces dat kan. En het geeft ons hoop.

Neem, bijvoorbeeld, het tragische geval van de Avianca vlucht 052. In 1990 probeerde het vliegtuig na een lange reis vanuit Colombia te landen op de internationale luchthaven John F. Kennedy (New York).

Door de vluchtcontrole en het slechte weer werd de landing één uur en zeventien minuten uitgesteld. De brandstof van het vliegtuig raakte op en het stortte neer in de heuvels in Cove Neck, New York, waarbij 73 doden en 85 gewonden vielen.

Volgens de nationale transportveiligheid had onvoldoende verkeersdoorstromingsbeleid bijgedragen aan het ongeluk, evenals een gebrekkige communicatie. De bemanning had niet doorgegeven dat er wat betreft de brandstof een noodsituatie bestond, waardoor zij voorrang hadden kunnen krijgen bij de landing.

Uit de officiële transcriptie van de stemopname in de cockpit, bleek dat de eerste officier wiens werk het was met de verkeersleiders te communiceren, de verkeerstoren had verteld dat het vliegtuig nog maar weinig brandstof had, maar dat hij nooit het woord noodsituatie had gebruikt, hoewel de piloot hem dit had opgedragen.

Vanuit karmisch oogpunt bekeken was de eerste officier, op zijn minst gedeeltelijk, verantwoordelijk voor de doden en gewonden aan boord. Hoe zou hij, omdat hij zelf ook was omgekomen bij het ongeluk, ooit in staat zijn, zijn schuld terug te betalen aan de mensen die door zijn nalatigheid werden getroffen? Zou God hem naar de hel sturen?

Volgens de wet van oorzaak en gevolg, de wet van karma, volgt hier een mogelijk scenario: hem zal genadig worden toegestaan om te reïncarneren, en de gelegenheid te hebben in een positie te werken waar hij degenen die geleden hadden, van dienst zou kunnen zijn.

Aan de passagiers wier levensbestemming misschien voortijdig werd afgebroken door dit ongeluk, zal ook een andere gelegenheid worden gegeven om te leven en hun zielenreis af te maken.

Een enkel leven, of dat nu 9 of 99 jaar duurt, is gewoon niet lang genoeg voor een ziel om haar karmische schulden af te lossen, haar immense mogelijkheden te ontwikkelen, of om haar reden van bestaan te vervullen.

Hoe zouden wij al onze spirituele lessen kunnen leren of al onze unieke talenten kunnen delen met anderen op het levenstoneel, in slechts één leven?

Reïncarnatie: een geloof zonder grenzen

Het geloof in karma en reïncarnatie loopt kriskras door tijd en ruimte heen, en heeft post gevat in vele – zowel oude als moderne – culturen.

De meest uitvoerig ontwikkelde begrippen over karma en reïncarnatie kan men vinden in de religieuze tradities van India, speciaal in het hindoeïsme, boeddhisme, jaïnisme en sikhisme.

Deze tradities verklaren dat de ziel zowel het goede als het kwade oogst van wat zij in voorgaande levens heeft gezaaid. ‘Net zoals een boer een bepaald soort zaad plant en hieruit een bepaalde oogst krijgt, zo is het met goede en slechte daden’ verklaart de Mahabharata, het grootse hindoe-epos.

De Dhammapada, een verzameling gezegden van de Boeddha, leert ons: ‘Wat wij vandaag zijn, komt voort uit onze gedachten van gisteren … Als iemand spreekt of handelt met een onreine geest, dan zal het lijden hem achtervolgen, zoals het karrewiel het dier volgt dat de kar voorttrekt … Als een man spreekt of handelt met een zuivere geest, volgt de vreugde hem als zijn eigen schaduw.’

Hoewel dit feit veel westerlingen niet bekend is, maakte reïncarnatie vóór de komst van het christendom ook deel uit van de spirituele overtuiging van vele Europese volkeren, zoals de vroegere Teutoonse stammen, de Finnen, IJslanders, Lappen, Noren, Zweden, Denen, vroegere Saksen, en de Kelten van Ierland, Schotland, Engeland, Brittannië, Gallië en Wales.

De Welshmen beweren zelfs dat het de Kelten waren, die oorspronkelijk het geloof in reïncarnatie naar India hebben gebracht.

In het oude Griekenland geloofden zowel Pythagoras als Plato in reïncarnatie. Pythagoras onderwees dat de vele incarnaties van de ziel haar de kansen gaven om zich te zuiveren en zich te vervolmaken.

Sommige oorspronkelijke bewoners van Amerika en ook veel stammen in Centraal- en Zuid-Amerika hebben geloofd in reïncarnatie.

Tegenwoordig bestaat dit geloof ook bij meer dan honderd stammen in Afrika zoals ook bij de Eskimo’s en de stammen in Centraal-Australië en veel volkeren op de eilanden in de Stille Zuidzee, waaronder de Tahitianen, Melanesen en Okinawa’s.

En hoe staat het met de joods-christelijke traditie? De karmische wet, als wet van oorzaak en gevolg is in die traditie sterk geworteld.

Volgens sommige geleerden zijn de beweringen van de joodse historicus uit de eerste eeuw, Josephus, misschien een aanduiding dat de Farizeeërs en Essenen in reïncarnatie geloofden.

Wij weten dat Philo, de grote joodse filosoof en tijdgenoot van Jezus, reïncarnatie onderwees.

De 3e-eeuwse kerkvader Origines van Alexandrië merkte op dat reïncarnatie deel uitmaakte van de mystieke leer van de joden.

Bovendien werd en wordt reïncarnatie onderwezen door degenen die de kabbala bestuderen, een joods mystiek stelsel dat in de 13e eeuw tot bloei kwam en dat tegenwoordig weer een opleving kent.

Reïncarnatie maakt ook deel uit van de geloofsopvattingen van de joodse chassidische beweging die in de 18e eeuw werd gesticht.

Ten slotte, maar zeker niet onbelangrijk, openbaart de geschiedenis zelf, zoals ook de historische geschriften die in deze eeuw zijn opgegraven, dat reïncarnatie zeer zeker bestond in het vroege christendom.

Zoals wij zullen aantonen waren er zelfs tot het einde van de 13e eeuw bepaalde christelijke groeperingen die openlijk reïncarnatie aanhingen, naast de traditionele christelijke geloofsovertuigingen.

OEFENING

Kom in contact met je ziel​

Dit is niet altijd gemakkelijk, maar het is een essentiële stap. Neem een moment om stil te zijn, waar je ook bent.

Haal drie keer langzaam en diep adem. Centreer in je hart. Probeer “AUM” uit te spreken en te galmen. Dit zal je helpen met het integreren van de lessen.
Creëer een geheiligde ruimte

Je altaar is je geheiligde ruimte – de geheiligde ruimte die jou helpt om je te verbinden met je hart. Het is de plek waar we naar toe gaan wanneer we willen “herscheppen” – verandering en transformatie willen bewerkstelligen. Je kunt je eigen altaar creëren, zelfs in een hoek van je slaap- of woonkamer.

Vind een speciale plek in je huis waar je een altaar kunt inrichten. Je kunt je altaar versieren met datgene wat spiritueel belangrijk en inspirerend voor je is, zoals kaarsen, kristallen, bloemen of planten.

Begin een dagboek voor je reis

Hier volgen een aantal sleutelvragen die je kunnen helpen met navigeren bij jouw reis van zelftransformatie.

  • Wie of wat zijn op dit moment de boodschappers van mijn karma?
  • Wat word ik verondersteld te leren van deze situatie?
  • Wat probeert de pijn of het ongemak mij te leren?
  • Wat moet ik zelf geven?
  • Is er iemand die ik moet vergeven, inclusief mijzelf?

Help mensen de grote impact van karma op hun dagelijks leven te begrijpen!​