Introductie

Het vuur dat de feniks verteert en tegelijkertijd verjongt, is hetzelfde vuur dat ons zuivert voor een betere wederopstanding, als het ware.

De Duitse filosoof Hegel vatte de ware natuur van de feniks samen toen hij schreef: ‘De geest, die het omhulsel van zijn bestaan verteert, gaat niet louter over in een ander omhulsel, noch heft hij zich verjongd op uit de as van zijn vorige vorm, maar komt tevoorschijn, verheven tot een zuiverder geest … Hij verheft zich naar een hoger niveau.’

Jij bent die feniks die elke dag de vuurproef van je terugkerend karma tegemoet treedt met het vuur van je hart en het heilige vuur van de violette vlam.

Jij bent het, die door het proces van groei en zuivering heen gaat en voortdurend boven je vorige zelf uitstijgt.

De apostel Paulus beschreef dit op een andere manier toen hij zei: ‘Ik sterf dagelijks.’

Als wij toegewijd zijn aan onze spirituele groei, kan een bepaald deel van ons lagere zelf ‘dagelijks afsterven’, en de weg openen om meer van ons Hogere Zelf naar voren te laten komen en tot uitdrukking te brengen.

Les

Een heilig vuur

We kunnen met de zachtaardige kracht van de violette vlam in aanraking komen door gebed, meditatie en affirmatie.

Degenen die de violette vlam aanwenden in hun gebeden en meditaties, hebben ondervonden dat dit hen veilig door de soms pijnlijke herinneringen uit het verleden heen helpt.

Een vrouw schreef mij: ‘Al jaren liep ik bij psychologen. Zij hadden mij geholpen om de oorzaken te zien, maar hoe kon ik veranderen?’

Zij begon elke dag te werken met violette vlam gebeden en vertelde dat de violette vlam tot haar diepliggende haatgevoelens doordrong en deze oploste. ‘Door de violette vlam kwam ik er gezond, krachtig en dankbaar uit’, zei ze.

Als je je bewust bent van een bepaalde kwestie, zoals bijvoorbeeld angsten die hun oorzaak niet in dit leven schijnen te hebben, kun je God of je Hogere Zelf vragen de violette vlam de oorzaak van die angst in je eerdere incarnaties in te sturen, en die energie tot haar oorspronkelijke zuivere toestand terug te brengen.

 

 

Je kunt de alchemie van de violette vlam gebruiken om het onderbewustzijn vrij te maken, dat vaak de intimidatie en veroordeling van leeftijdsgenoten en gezaghebbende figuren accepteert.

De violette vlam kan deze bewustzijnspatronen helpen oplossen en ons vrij maken om meer ons ware zelf te worden.

Ik heb duizenden mensen succesvol met de violette vlam mantra’s zien werken. De tijd die het neemt om resultaten te zien, kan van persoon tot persoon verschillen, van een dag tot verschillende maanden. Dit hangt af van de hevigheid van de kwestie, de gebeurtenis of het patroon waarmee je te maken hebt. Maar als je volhoudt, zal je het verschil beginnen te voelen.

Als we de violette vlam consequent gebruiken, kunnen herinneringen uit dit leven of voorgaande levens naar boven komen. Dat komt doordat de Heilige Geest ons onderbewustzijn binnengaat om de oorzaak, het gevolg en de herinneringen aan die optekening uit te wissen. Als dit gebeurt, is het het beste om er niet emotioneel bij betrokken te raken of het te blokkeren. Laat alles gewoon het violette licht ingaan.

Als God een herinnering aan onze kindertijd of aan een voorgaand leven onder onze aandacht brengt, dan is dat om ons eraan te herinneren dat er werk gedaan moet worden. Hij openbaart dat niet voor ons plezier, maar zodat we het licht erdoorheen kunnen sturen en het achter ons laten.

Iemand die al enige tijd met violette vlam affirmaties had gewerkt, schreef dat het haar had geholpen om zich bewust te worden van een belangrijk voorgaand leven. Ze zei: ‘Toen ik op een ochtend opstond had ik duidelijk het gevoel dat er iets veranderd was. Ik wist niet wat het was, maar ik voelde me gewoon anders. Toen ik naar de badkamer ging en in de spiegel keek, had ik het gevoel dat ik er zelfs anders uitzag. Het was niet direct een fysiek verschil maar misschien een verandering in mijn aura. Er was iets dat beslist veranderd was.’

Ik dacht bij mezelf: ‘wat is er anders en waarom voel ik me zo?’ Toen kwam er een gedachte bij me op als een stille, zachte stem: ‘Ja ik ben anders en dat is omdat ik begonnen ben het karma uit een ander leven te transmuteren.’

‘In de loop van de ochtend toen ik aan mijn bureau zat, flitste er plotseling een scène van een voorgaand leven voor mijn ogen. Het was een beeld van mezelf, wel wat anders maar toch beslist van mijzelf.

Ik was me bewust van mijn gevoelens, mijn staat van bewustzijn en mijn leven in die tijd. Het was een leven op Atlantis en evenals in mijn huidige leven was ik een vrouw.

Ik had een hoge positie in de regering als minister of hoffunctionaris of iets dergelijks en had veel macht. Ik besefte dat ik het fijn vond om macht over andere mensen uit te oefenen en die macht voor eigen doeleinden te gebruiken. Ik had een enorm ego.

Ik werd geconfronteerd met een deel van mijn eigen ik, iets waarvan ik me voordien niet bewust was. Ik ben dankbaar dat het me werd getoond en ik ben dankbaar voor de gelegenheid om hier met Gods vuur en de violette vlam doorheen te werken.

Het was zelfs niet nodig dat ik in een staat van hypnotische regressie werd gebracht. God toonde het mij op zijn eigen tijd toen ik er klaar voor was en in staat was te zien wat het betekende en vervolgens de gebeden kon aanwenden om het te veranderen.’

Nadat deze vrouw zich bewust werd van dit voorgaande leven, begon zij violette vlam gebeden te geven en te mediteren om dat karma dat zij in dat leven had gemaakt, te vereffenen en alle overblijfselen van haar egoïsme op te lossen die haar in dit leven zouden kunnen beperken.

Een nieuw spiritueel tijdperk

Wij gaan een nieuw tijdperk binnen dat ons creatieve manieren verschaft om persoonlijk en planetair karma te vereffenen en één daarvan is de violette vlam.

 

 

De violette vlam geeft ons de maximale gelegenheid om gebruik te maken van de levenscycli en de karmische cycli.

Als we ons spirituele werk doen en ons bezighouden met de praktische hand-en-spandiensten die nodig zijn om ons karma te vereffenen, dan beseffen we dat elke dag een enorme gelegenheid is om boven ons verleden uit te stijgen en onze toekomst te transformeren.

Gebeden en affirmaties

Door gebed wordt er meer tot stand gebracht dan waarvan deze wereld kan dromen. Verhef daarom uw stem als een fontein.

— ALFRED, LORD TENNYSON

Wij nodigen je uit om te experimenteren met enkele, of alle gebeden en affirmaties die hier volgen om je eigen spirituele beoefening en het pad van karmische transformatie te intensiveren.

Je kunt ze elke dag hardop opzeggen en vooral wanneer je je belast of zwaar voelt.

Ik moedig degenen die onbekend zijn met de violette vlam altijd aan om hun experiment in het laboratorium van het leven te beginnen met de violette vlam gebeden en -affirmaties tenminste een maand lang in 15 minuten per dag op te zeggen.


Je kunt deze affirmaties geven tijdens het ritueel van je ochtendgebeden, terwijl je onder de douche staat of als je je klaarmaakt voor de dag, of zelfs als je naar je werk reist, boodschappen doet of aan het sporten bent.

Omdat ons karma voor die dag elke ochtend op ons neerdaalt om opgelost te worden, vinden velen het fijn om de violette- vlamgebeden en -affirmaties op te zeggen voordat hun dag begint.

Bij de volgende affirmaties wordt de naam van God, IK BEN, gebruikt als toegang tot spirituele kracht.

IK BEN is de verkorting van IK-BEN-DIE-IK-BEN, de naam van God, zoals die aan Mozes werd geopenbaard toen hij het brandende braambos zag. IK-BEN-DIE-IK-BEN betekent ‘Zo boven – zo beneden’. Zoals God in de hemel is, zo is Hij ook op aarde binnen in mij. Precies hier waar ik sta, is de kracht van God. Dus elke keer als je zegt: ‘IK BEN…’ bevestig je: God in mij is …’.

Als je met deze technieken experimenteert, onthoud dan twee belangrijke principes.

Ten eerste: het is de bedoeling dat deze affirmaties hardop opgezegd worden. Oude spirituele tradities en ook moderne wetenschappelijke studies hebben aangetoond hoe krachtig geluid werkt om verandering tot stand te brengen en zelfs genezing.

Ten tweede: wij kunnen de kracht van onze gebeden versterken als we specifiek benoemen en visualiseren wat we willen laten gebeuren.

Dat komt omdat we ons verbinden met en energie geven aan datgene waarop we onze aandacht richten.

 

 

Het beeld dat we in ons geestesoog houden, is als een blauwdruk en onze aandacht is de magneet die de scheppende energieën van de Geest aantrekt om die blauwdruk te vullen.

Oefening

De violette vlam mantra

Een gemakkelijke affirmatie om mee te beginnen is deze: ‘IK BEN een wezen van violet vuur, IK BEN Gods verlangen zuiver en puur!’ Het is de bedoeling om het steeds weer te herhalen als een mantra die in je hart zingt. Hoe vaker je het opzegt, hoe sterker de werking van de transformatie is die je opbouwt. Je kunt elke affirmatie die hier volgt, eenmaal, driemaal, of zoveel keer als je wilt, opzeggen totdat je voelt dat je hart reageert op de genezende kracht van liefde die door de violette vlam heen komt.

I AM a being of violet fire
I AM the purity God desires.

IK BEN een wezen van violet vuur,
IK BEN Gods verlangen zuiver en puur!*

My heart is alive with violet fire,
My heart is the purity God desires!

Mijn hart is bezield met violet vuur,
Mijn hart is Gods verlangen zuiver en puur!

My family is enfolded in violet fire,
My family is the purity God desires!

Mijn gezin is omgeven door violet vuur,
Mijn gezin is Gods verlangen zuiver en puur!


*Je kunt je eigen variaties op deze mantra maken, wanneer je het gevoel hebt dat er voor een bepaalde situatie een hogere oplossing nodig is, zoals je hier ziet in de voorbeelden.

Affirmatie voor vergeving

Voordat je de volgende affirmaties opzegt, kun je dit gebed of je eigen persoonlijke versie hiervan hardop zeggen. Dit is een voorbeeld van een aanroep, een krachtig bijeenroepen van Gods energie, altijd in overeenstemming met de heilige wil van God gebruikt om jezelf, anderen en de hele mensheid te zegenen.

Uit naam van de IK-BEN-DIE-IK-BEN en mijn Hogere Zelf, mijn innerlijke Christus en mijn innerlijke Boeddha, roep ik de wet der vergeving aan voor alles wat ik ooit, in dit of een voorgaand leven, heb gedaan en wat een levend wezen pijn heeft gedaan; iets wat niet vriendelijk, liefdevol, respectvol of eerbiedig was, in het bijzonder roep ik de violette transmuterende vlam aan voor al degenen die ik ooit onrechtvaardig behandeld heb en al degenen die mij ooit onrechtvaardig behandeld hebben.

Ik vraag om een stroom van licht en liefde vanuit mijn Hogere Zelf en vanuit mijn hart om alle leven waar ik karma mee heb, te zegenen. O God, bevrijd hen, bevrijd mij en laat ons vrij zijn, één in hart en ziel.

Laat de violette vlam mijn innerlijke pijn genezen en de oorzaak, het gevolg, de registratie en de herinnering transmuteren van alle lasten die ik ooit aan het leven heb opgelegd en die ooit zijn opgelegd aan mij, teruggaand tot mijn eerste incarnatie. Ik geef ze over aan het licht.

Laat dit heilige vuur mijn hart, geest, lichaam en ziel zuiveren en verjongen. Laat ze hersteld worden tot de harmonie en volmaaktheid van mijn goddelijke blauwdruk, zodat ik vol vreugde de ware potentie van mijn ziel kan vervullen. Ik aanvaard dat dit met volle kracht volgens Gods wil is volbracht.

Transmuteer de energie van het probleem

Het volgende is een simpel en prachtig decree dat je hardop kunt opzeggen terwijl je voelt dat de energie van je problemen transformeert naar een hogere vorm. Probeer dit decree 15 minuten per dag op te zeggen. Je kunt in je dagboek opschrijven welke verandering zich voordoet in je leven.

Video afspelen

I AM the Violet Flame

I AM the violet flame
in action in me now
I AM the violet flame
To light alone I bow
I AM the violet flame
In mighty cosmic power
I AM the light of God
Shining every hour
 I AM the violet flame
Blazing like a sun
I AM God’s sacred power Freeing everyone.

IK BEN het Violet Vuur
Werkzaam nu in mij
IK BEN het Violet Vuur
Voor Licht slechts buig ik mij
IK BEN het Violet Vuur
De kosmos in zijn kracht
IK BEN het licht van God
Stralend in zijn pracht
IK BEN het Violet Vuur
Laaiend als een zon
IK BEN Gods heilige kracht
Bevrijdend door de bron

Help mensen de grote impact van karma op hun dagelijks leven te begrijpen!