Een ander hulpmiddel dat we kunnen gebruiken om met ons karma te werken, is astrologie. De astrologie is een kaart van ons karma.

Je geboortehoroscoop vertelt je het positieve karma, (in de vorm van talenten, verworvenheden en zegeningen) en het negatieve karma (in de vorm van uitdagingen en hindernissen) die je vanuit vorige levens met je meebrengt.

Het laat je de goede momentums zien waarop je kunt rekenen, als de wind in je zeilen, evenals de lessen die je in dit leven moet leren.

Voor sommigen is astrologie een bijgelovig en oppervlakkig spelletje geworden, maar als deze oude en diepgaande wetenschap op de juiste manier geïnterpreteerd wordt, kan het ons vertellen wanneer de cycli van goed karma kunnen worden verwacht en de periodes van karmische uitdagingen en welke vorm ze vermoedelijk zullen aannemen.

Je kunt ook de voortgaande cycli van je terugkerend karma in kaart brengen door middel van een systeem van spirituele astrologie dat bekend staat als de wetenschap van de kosmische klok.

Yogananda verhaalt in zijn Autobiografie van een Yogi dat zijn leraar Sri Yukteswar hem leerde dat alleen omdat de onwetenden en charlatans ‘de oude wetenschap van de sterrenstelsels in diskrediet hebben gebracht’, dit niet betekent dat het geen diepgaande discipline is.

‘Alle onderdelen van de schepping hangen met elkaar samen en hebben onderling invloed op elkaar’, zei hij. ‘Het evenwichtige ritme van het universum is gebaseerd op wederkerigheid.’