Introductie

Als we vorige levens gehad hebben, waarom herinneren we ons dan niet wie we geweest zijn? En moeten we onze vorige levens kennen om het karma uit die levens op te kunnen lossen?

De Griekse mythologie vertelt ons, dat zielen die net zijn overgegaan en degenen die klaar staan om te reïncarneren uit de rivier de Lethe moeten drinken, waarvan het water de ziel haar voorgaande leven doet vergeten.

 

 

De gnostische tekst Pistis Sophia spreekt over de ziel die ‘het water der vergetelheid’ drinkt. Dr. Ian Stevenson deed er verslag van dat vele mensen in Thailand, die herinneringen aan vorige levens hadden, beweerden zich te herinneren dat ze de ‘vrucht der vergetelheid’ aangeboden kregen voordat ze opnieuw werden geboren.

De sluier der vergetelheid daalt over ons heen met een reden. Die reden is genade.

Zoals Gandhi eens zei: ‘Het is de goedheid van de natuur dat wij ons geen voorgaande geboortes herinneren … het leven zou een last zijn als we zo’n enorme last aan herinneringen meedroegen.’ Dat is precies wat er gebeurde met Shanti Devi en Peter, wiens verhalen wij eerder beschreven.

Nadat Shanti haar ouders uit haar vorige leven had ontmoet, barstte ze in tranen uit en moest onder dwang van hen gescheiden worden om naar haar huidige familie terug te keren.

De kleine jongen Peter – zoals je je zult herinneren – was geobsedeerd door zijn vorige leven als politieagent. In zijn geval, omdat zijn ouders niet begrepen wat er gebeurde en niet wisten hoe ermee om te gaan, had hij niet de steun en de middelen die hij nodig had om ermee om te gaan. Zijn moeder vertelde hem in feite om op te houden met het verzinnen van verhalen.

‘Het hielp Peter beslist niet om zich zijn vorige leven te herinneren en dat scheen zijn aanpassing aan dit leven veel moeilijker te maken’, schreef dr. Helen Wambach. Zij trok daaruit de conclusie dat ‘een voortijdige onderdompeling in ervaringen die misschien traumatisch kunnen zijn geweest, alleen maar een grotere belasting is voor de aanpassing aan ons huidige leven’.

Echter, met het juiste onderricht en de juiste zorg, kunnen kinderen die herinneringen aan vorige levens hebben, worden geholpen om die te begrijpen en te verwerken.

Dr. Christopher Bache wijst op nog een reden voor het verzegelen van herinneringen uit het verleden. Hij zegt: ‘Door ons van onze meer omvattende identiteit af te sluiten zorgt onze vergetelheid voor een intensivering van de leerervaring, door ons volledig te focussen op de ervaring die ons nu bezighoudt. Als wij afgeleid zijn en slechts onze halve aandacht geven aan datgene waaraan we werken, dan zullen de resultaten dat meestal laten zien.’

Dr. Joel Whitton en Joe Fisher voegen daar aan toe dat ‘net zoals het zinloos is om de student de antwoorden te geven voordat hij aan zijn examen begint, vereist de levenstest dat bepaalde informatie tijdelijk aan de bewuste geest wordt onthouden.’

 

 

Een herinnering aan vorige levens moet niet licht opgevat worden. Als je je bewust wordt van een vorig leven dan komt het karma daarvan naar boven. Je kunt het niet langer negeren.

Je kunt zelfs gebukt gaan onder die herinneringen. Daarom is één van de redenen, dat de herinneringen aan voorgaande levens niet voortijdig geopend mogen worden, dat wij niet altijd klaar zijn om hiermee of met het karma dat in ons leven komt om te gaan.

Daarom licht God slechts de sluier van onze vorige levens als er iets is wat onze ziel moet leren van die herinnering en we in staat zijn hiermee om te gaan.

Er zijn mensen die mij verteld hebben dat hen als tiener door een waarzegster een vorig leven onthuld werd en dat zij dat tien of twintig jaar later nog steeds niet uit hun hoofd kunnen zetten.

Daardoor waren ze meer bezig met dat ene stukje informatie in plaats van hun aandacht en energie te richten op het maken van vorderingen en het vereffenen van karma in het heden, waar het aangepakt moet worden. Ze werden soms overmand door zelfveroordeling en schuldgevoel.

Nog een waarschuwing, omdat iemand toevallig helderziend is of dat beweert te zijn, betekent dit nog niet, dat alles dat via hem of haar doorkomt voor honderd procent juist is, of dat het volledige beeld wordt weergegeven.

Het is ook belangrijk om in gedachte te houden dat de plaats waar de optekeningen uit vorige levens verzegeld zijn een privéplek binnen in ons is, waar we anderen niet zomaar toegang toe willen geven.

Ieder van ons heeft zowel opbouwende levens gehad als minder opbouwende.

We hoeven echter niet alle bijzonderheden te kennen om het negatieve karma te transmuteren en spiritueel te groeien.

De omstandigheden waarmee we geconfronteerd worden, dienen als wegwijzer voor onze opdrachten in dit leven.

Les

Karmische valkuilen

Karma is niet het noodlot

Wat je wel of niet bent, heb je verdiend – het goede, het slechte en het vervelende. Dat is de aard van karma.

Wat je wel of niet bent, dat kan je veranderen. Dit is ook de aard van karma. Dat komt omdat karma niet het noodlot is.

Karma kan ons helpen begrijpen hoe we zijn gekomen waar we nu zijn – onze levensomstandigheden, de gebeurtenissen die om ons heen plaatsvinden en de mensen die we schijnen aan te trekken.

 

 

Het vertelt ons niet hoe we op die omstandigheden, gebeurtenissen en personen zullen reageren.

Dat ligt geheel aan onszelf en dat bepaalt ons lot. Wij gebruikten onze vrije wil om karma te creëren. We kunnen onze vrije wil gebruiken om het te transformeren.

De enige grenzen aan onze vooruitgang zijn die, welke we zelf hebben aangebracht.

Als ons karma een voortijdige dood voorschrijft dan is het bijvoorbeeld mogelijk om een verlenging van ons leven te verdienen door een verandering van het hart.

Als we met heel ons hart dienstbaar zijn aan het leven, dan zal het leven ons iets teruggeven.

 

 

Niets staat vast totdat wij het definitief maken en niets is voorbestemd totdat wij het tot onze bestemming maken.

Dr. Whittons onderzoek over wat er tussen levens plaatsvindt, laat ook zien dat er karmische ‘testen’ in ons levensplan zijn ingebouwd.

Of we deze testen wel of niet halen, bepaalt hoe snel we vooruit gaan in dit leven.

Hij geeft hiervan het dramatische voorbeeld van een jongeman, Steve geheten, die zijn vader niet mocht.

Toen zijn vader ziek lag in een verpleeghuis in Miami, bezocht Steve de oude heer bijna nooit. Op een dag had hij het sterke gevoel dat hij zijn vader moest bezoeken.

Terwijl hij daar was, merkte hij dat de slang van zijn vaders beademingsapparaat was losgeraakt en hij daarom de grootse moeite had met ademhalen.

Steve had de keuze – of zijn vader te laten sterven, of naar een verpleegkundige toe te rennen. Hij dacht hier heel even over na en riep toen de verpleegkundige die de slang weer aansloot.

Later, toen hij negenentwintig jaar was, werd Steve tijdens een fietstocht van opzij door een truck aangereden.

Het ongeluk had fataal kunnen zijn, maar hij kwam er gelukkig slechts met een gebroken dijbeen vanaf.

 

 

Toen Steve de veertig was gepasseerd, kwam hij onder hypnose te weten dat er tussen deze twee gebeurtenissen een sterk verband bestond en hij dat al geweten had voordat hij werd geboren.

‘Mijn karmische scenario gaf duidelijk aan dat het leven-of-dood incident met mijn vader, heel beslist een belangrijke test was die ik mezelf had opgedragen’, zei hij.

‘Als ik hem kon vergeven voor het kwaad dat hij mij had aangedaan, wat zich bleek uit te strekken over verschillende levens, dan zou ik niet worden gedood in dat fietsongeluk.’

Nog interessanter is dat Steve zei, dat er te verwachten was dat hij waarschijnlijk zijn vader zou laten sterven, gebaseerd op zijn gedrag in het verleden.

Omdat hij in plaats daarvan zijn test haalde, was er een einde gekomen aan zijn oorspronkelijke levensplan en ‘werden er schetsen van plannen voor toekomstige levens tevoorschijn gebracht om in het huidige leven in werking te treden’.

Zijn keuzes bepaalden zijn lot en niet andersom.

Snel op weg naar nergens

De beste uitweg is altijd er doorheen te gaan.

– ROBERT FROST

Een andere karmische valkuil is de verleiding om ons karma te vermijden.

Leven na leven kunnen we steeds tegenover een zekere uitdaging komen te staan, maar omdat we niet beseffen dat dit een verborgen kans is, rennen we de tegenovergestelde richting uit om die karmische ontmoeting uit de weg te gaan.

Ofwel we reageren op dezelfde manier als toen wij dat karma voor het eerst maakten, met boosheid of ongeduld of kritiek, wat ons alleen maar meer verstrikt doet raken.

Zodra we de zaken gaan bekijken vanuit het standpunt van karma, beseffen we dat, tenzij we de karmische testen die we tegenkomen aanvaarden en oplossen, we steeds zullen moeten incarneren met dezelfde personen of in dezelfde omstandigheden, totdat we besluiten om voor deze testen te slagen.

Als we ons hier vanaf keren, betekent dat alleen maar uitstel van de dag waarop we het karma onder ogen moeten zien en het overwinnen.

Het is heel natuurlijk om de wrijvingen van karmische ontmoetingen uit de weg te gaan. Deze conflicten dwingen ons vaak om naar een deel van onszelf te kijken dat we liever niet zien.

Toch brengt God opzettelijk personen samen waarvan de karmische patronen tegen elkaar schuren zodat ze, om zo te zeggen, de ruwe kantjes van elkaar kunnen afschaven.

De Opgevaren Meester El Morya leert: ‘Er is een bepaalde wrijving nodig voor elke verworvenheid op het pad.’

Als iemand in je leven het slechtste in je naar boven brengt, prijs God. Je zou anders misschien nooit die scherpe kant hebben gezien; en totdat je die gladstrijkt, zal iedereen die jou ontmoet deze scherpte voelen.

Het besef dat we snel op weg naar nergens zijn omdat we ons karma proberen te vermijden, kan subtiel zijn, vooral in een cultuur die gericht is op het aankweken van het verlangen naar snelle oplossingen voor de ongemakken en pijn van het leven.

Toch is pijn een ongelofelijke leraar. Het geeft ons het sein dat er iets niet in orde is in ons leven, iets dat niet in overeenstemming is met onze innerlijke blauwdruk.

Of het nu zielenpijn of lichamelijke pijn is, alle pijn is groeipijn.

Misschien verschijnt er iemand die de moleculen van je leven opnieuw rangschikt en voel je opeens troost in plaats van pijn, of rijkdom in plaats van armoede.

Maar je bent misschien nog niet begonnen aan de diepere zaken die je moet oplossen, waarvoor je in incarnatie kwam.

Misschien vinden we het gemakkelijk om een baan te nemen zoals onze buurman en een comfortabele levensstijl te hebben zoals hij, omdat dat ons afschermt van ons karma of onze verplichtingen aan het leven.

Dat stootkussen echter, zou ons spirituele pad in gevaar kunnen brengen als ons karma en onze plicht ons ergens anders heen roepen.

Misschien verwachtten onze ouders dat we advocaat of dokter worden, maar voelen we in ons hart dat we sociaal werker of onderwijzer in achterstandswijken moeten worden.

Zelfmoord is wellicht de meest extreme vorm van vermijding.

Toch is zelfmoord nooit een ontsnapping. Leo Tolstoj schreef eens in zijn dagboek: ‘Wat zou het interessant zijn om een verhaal te schrijven over de huidige ervaringen van een man die in zijn voorgaand leven zelfmoord heeft gepleegd; hoe hij nu aanloopt tegen precies dezelfde eisen die voordien werden gesteld, totdat hij tot het besef komt dat hij aan die eisen moet voldoen.’

Tolstoj had gelijk. Degenen die zelfmoord plegen, zullen dezelfde karmische drama’s weer onder ogen moeten zien – en snel – want ze zullen onmiddellijk in incarnatie worden teruggestuurd om weer op te pakken waar ze waren gebleven.

Ze zullen geboren worden in een situatie waar ze wederom met dezelfde karmische toestanden te maken krijgen.

Degenen die lijden en suïcidaal zijn, hebben onze gebeden en steun hard nodig.

We kunnen geen betere reddingsboei aanbieden dan het verhaal van hun zielenreis, hun ware reden van bestaan en de prachtige mogelijkheden die voor hen openstaan.

Een ieder van ons heeft waardering nodig voor het spirituele wezen dat we zijn, en moet worden aangemoedigd om door te gaan op ons individuele pad van spirituele groei.

Oefening

Een dagboek bijhouden

In deze les werd het begrip van karmische testen beschreven. Dit zijn gebeurtenissen die hetzelfde patroon hebben.

Kun je je zo’n test herinneren in je leven? Zijn er problemen die zich keer op keer voordoen? Wat is een nieuwe manier waarop je met deze gebeurtenissen kunt omgaan?

Een speciaal gebed en meditatie

Dit prachtige gebed werd geschreven door een Meester en leert je om een transmuterend licht om je heen te visualiseren dat je bescherming, genade, vrijheid en leiding geeft.

Gebruik dit dagelijks en voel het verschil!

Buis van licht decree

Geliefde IK BEN, mijn Goddelijk gezicht,
Verzegel rond mij uw buis van licht
In Gods naam geroepen op dit uur
Vanaf opgevaren meester vuur.
Houd deze tempel vrij en dicht
Voor onenigheid op mij gericht.

Ik roep de violette vlam tevoorschijn,
Laat ieder verlangen doorstraald en vernieuwd zijn.
Blijf zo doorgaan in de naam der vrijheid
Tot IK violet vuur BEN, in God-Eenheid.

Muziek!

Heb je ooit naar walsmuziek geluisterd? Probeer het eens.

Het kan je stemming en energie verhogen! Deze muziek werd beschouwd als revolutionair toen het voor het eerst werd gecomponeerd. De driekwartsmaat van de muziek voedt de hartsenergie en de liefde.

Help mensen de grote impact van karma op hun dagelijks leven te begrijpen!